SEGA POOL เราคือตัวแทนขายเครื่องกรอง ถังกรองสระว่ายน้ำ(swimming pool filter) ยี่ห้อ emaux/astral/hayward/pentair/waterco/jesta และถังกรองสระว่ายน้ำที่เป็นแบรนด์ชั้นนำ พร้อมอะไหล่ถังกรองสระว่ายน้ำและศูนย์บริการ รวมทั้งงานติดตั้งถังกรองสระว่ายน้ำ ทั้งถังกรองทราย ถังกรองผ้าสระว่ายน้ำ พร้อมบริการอะไหล่ และงานรับประกันการติดตั้งห้องเครื่อง และระบบสระว่ายน้ำ