ถังกรองกระดาษ Jesta

ถังกรองกระดาษ Jesta 25 Sq.Ft. KFC

฿3,850.00

ถังกรองกระดาษ Jesta

ถังกรองกระดาษ Jesta 50 Sq.Ft. KFC

฿4,950.00

ถังกรองกระดาษ Jesta

ถังกรองกระดาษ Jesta 75 Sq.Ft. KFC

฿5,775.00

ถังกรองกระดาษ Jesta

ถังกรองกระดาษ Jesta 100 Sq.Ft. KFC

฿6,875.00

ถังกรองกระดาษ Jesta

ถังกรองกระดาษ Jesta 150 Sq.Ft. KFC

฿7,975.00