ถังกรองกระดาษ Jesta

ถังกรองกระดาษ Jesta 25 Sq.Ft. KFC

฿3,900.00

ถังกรองกระดาษ Jesta

ถังกรองกระดาษ Jesta 50 Sq.Ft. KFC

฿4,700.00

ถังกรองกระดาษ Jesta

ถังกรองกระดาษ Jesta 75 Sq.Ft. KFC

฿5,600.00

ถังกรองกระดาษ Jesta

ถังกรองกระดาษ Jesta 100 Sq.Ft. KFC

฿6,500.00

ถังกรองกระดาษ Jesta

ถังกรองกระดาษ Jesta 150 Sq.Ft. KFC

฿7,400.00