ถังกรองทรายและกรองผ้า Hayward

ไส้กรองกระดาษ Hayward Cartridge Filter C250

฿2,400.00

ถังกรองทรายและกรองผ้า Hayward

ไส้กรองกระดาษ Hayward Cartridge Filter C500

฿2,600.00

ถังกรองทรายและกรองผ้า Hayward

ไส้กรองกระดาษ Hayward Cartridge Filter C1200

฿5,400.00