฿440.00

Model: CE101
– หน้ากว้าง 18 นิ้ว
– ใช้สำหรับตักใบไม้ ขยะ หรือฝุ่นละอองที่ลอยอยู่บนผิวน้ำ หรือใบไม้ที่จมลงก้นสระว่ายน้ำ

กระชอนช้อนใบไม้ Emaux

฿440.00

สนใจสั่งซื้อและติดตั้ง ติดต่อ

ปล. ราคาสินค้ายังไม่รวมจัดส่ง!
*กรุณาสอบถามราคาค่าจัดส่ง ก่อนโอนทุกครั้งนะคะ

 081-1707576 / 081-7324464
@825sddcu
 segawater9@gmail.com